Próbna ewakuacja i spotkanie ze strażakami

27 X w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni.
Po przeprowadzonej ewakuacji dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem gaś
niczym i wyposażeniem wozu strażackiego.
Przedszkolacy mogli wysłuchać przestróg i zasad bezpiecznego zachowania w domu, w przedszkolu oraz w pobliżu drogi.