Witamy w naszym przedszkolu!

Ramowy rozkład dnia

6.30 - 9.00

Początek dnia

powitanie

a. rozmowy i kontakty z rodzicami oraz dziećmi wszystkich grup,
b. zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach,
c. zabawy konstrukcyjne i tematyczne,
d. dowolna działalność plastyczna,
e. prowadzenie obserwacji diagnostycznej,
f. praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy,
g. ćwiczenia poranne,
h. zabiegi sanitarno – higieniczne

9.00-9.30

Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.30-10.30

Zajęcia wychowawczo- kształcące według wybranych programów w oparciu o podstawę programową

10.30-12.00

 Drugie śniadanie.

a. spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
b. swobodna zabawa dzieci
c. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu, 
d. zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, dowolna działalność plastyczna, prowadzenie obserwacji diagnostycznej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy.

12.00-12.30

Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30-14.00

Popołudnie z zabawą

a. odpoczynek poobiedni (3 latki), zajęcia o charakterze relaksacyjnym,
b. kontynuowanie niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności, zajęcia dodatkowe według harmonogramów grupowych,
c. zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku – zabiegi sanitarno – higieniczne.

14.00-14.15

Podwieczorek

14.15-16.30

a. zabawy i gry przy stolikach, dydaktyczne, językowe itp.
b. zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, wycinanie, majsterkowanie,
c. zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzu,  porządkowanie sali, zajęcia dodatkowe według harmonogramów grupowych,
d. rozchodzenie się dzieci do godziny 16.30