Witamy w naszym przedszkolu!

Plan współpracy z rodzicami

 Plan współpracy i spotkań z rodzicami 

Grupa „Tygryski”.

Rok szk. 2020/2021

 

Wychowawcy:  mgr Beata Dembeck   mgr Sonia Augustynowicz

Kontakty indywidualne:     wtorek :         15:00 – 15:30
                                            środa:             15:00 – 15:30
                                           w pozostałe dni wg potrzeb rodziców    

Termin

Formy i sposoby realizacji

 

 

 

 

 

Sierpień  

 • Zebranie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego:
 • zapoznanie rodziców z programami wych. przedszkolnego realizowanymi w roku szk. 2020/2021
 • krótkie omówienie  podstawy programowej
 • omówienie i zaopiniowania przez rodziców szczegółowego ramowego rozkładu dnia
 • omówienie sposobów przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przypomnienie  „Procedur bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Gostyni” oraz zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zagrożenia epidemicznego COVID – 19,
 • zapoznanie z projektem planu współpracy z rodzicami, zebranie opinii i propozycji rodziców na temat form współpracy z przedszkolem w roku szk. 2020/2021
 • wybór członków Rady Rodziców

 

Wrzesień   

 

 • Wymiana na bieżąco informacji o adaptacji dziecka w grupie
 • Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu – tablica ogłoszeń oraz poprzez maila grupowego i stronę internetową
 • Organizacja Dnia Kropki – 15 wrzesień – zabawy i zajęcia rozwijające kreatywność dzieci;
 • Dzień Przedszkolaka – 21 wrzesień – zabawy i konkursy w grupie, przygotowanie upominków dla dzieci przy współudziale rodziców;

 

Październik   

 

 • Pasowanie na przedszkolaka – zorganizowanie uroczystości pasowania na przedszkolaka podczas zajęć dopołudniowych, przekazanie rodzicom fotorelacji z uroczystości
 • „Mamo, tato przeczytaj mi bajkę” – zapraszanie chętnych rodziców do czytania bajek dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Poznajemy kolory – kolor pomarańczowy – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;

 

Listopad    

 • Kształtowanie przy współudziale rodziców świadomości zdrowotnej dzieci – PROMOCJA ZDROWIA – zachęcanie do spożywania warzyw i owoców
 • Przekazywanie wyników diagnozy wstępnej oraz adaptacji dziecka w przedszkolu (wg wcześniej ustalonego harmonogramu) – zebranie z rodzicami dotyczące wyników obserwacji wstępnej;
 • Spotkanie z psycholog mgr Agnieszką Sitko
 • Obchody Dnia Pluszowego Misia – 25 listopad
 • Poznajemy kolory – kolor niebieski – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;

 

Grudzień   

 

 • Dzień Górnika - udział zaproszonego gościa tatusia – górnika w spotkaniu Barbórkowym – zaprezentowanie programu artystycznego;
 • Przygotowanie krótkiego programu artystycznego z okazji świat Bożego Narodzenia – złożenie życzeń Rodzicom  - fotorelacja z występu dzieci, stwarzanie radosnej, świątecznej atmosfery, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Styczeń   

 • Dzień Babci i Dziadka -  przygotowanie upominków i życzeń w formie piosenek i wierszy dla babć i dziadków;
 • Bal przebierańców - zabawa taneczna w grupie, pomoc rodziców w przygotowaniu strojów dla dzieci; 

Luty   

 • „Mamo, tato przeczytaj mi bajkę” – zapraszanie chętnych rodziców do czytania bajek dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Poznajemy kolory – kolor biały – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;

 

Marzec    

 • Poznajemy ciekawe zawody: zaproszenie do przedszkola rodzica/ów wykonujących ciekawy zawód.
 • „Babciu, dziadku przeczytaj mi bajkę” – spotkanie w grupie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Poznajemy kolory – kolor fioletowy – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;

Kwiecień   

 • Śniadanie wielkanocne – kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi;
 • Poznajemy kolory – kolor zielony – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze; 

Maj   

 

 

 • Święto Rodziny  - Dzień Mamy i Taty – włączanie rodziców do organizowania wydarzeń w których biorą udział dzieci, przygotowanie upominków dla rodziców;
 • Poznajemy kolory – kolor czerwony – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;

Czerwiec

 • Poznajemy kolory – kolor żółty – zabawy i zajęcia utrwalające wybrany kolor, pomoc rodziców w przygotowaniu ubrania w danym kolorze;
 • Zabawy z okazji Dnia Dziecka – włączanie rodziców w organizację atrakcji dla dzieci;

 

Na bieżąco

 • Zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zadaniach wychowawczo-kształcących realizowanych w przedszkolu, poprzez umieszczanie informacji na tablicy grupowej obok sali, w szatni przy zamierzeniach miesiąca oraz na stronie internetowej przedszkola
 • Systematyczne eksponowanie prac plastycznych dzieci na stałej wystawce grupowej – fotorelacja z wykonanych prac plastycznych na stronie internetowej przedszkola
 • Umieszczanie informacji dla rodziców o uroczystościach, wycieczkach, ważniejszych wydarzeniach z życia grupy, podziękowanie za pomoc i współpracę.
 • Przekazywanie informacji o wydarzeniach w grupie poprzez grupowego maila – stały kontakt z rodzicami

 

Kontakty indywidualne

 na bieżąco w miarę potrzeb

 


 • Systematyczne informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, obustronna wymiana informacji i obserwacji dotyczących dzieci, włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności