Przekaż 1% podatku dla naszego przedszkola

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM I PRZYJACIOŁOM NASZEGO PRZEDSZKOLA ZA PRZEKAZANIE
1% SWOJEGO PODATKU za rok 2020
NA RZECZ NASZEJ PLACÓWKI.

Prosimy o przekazanie 1% za 2021 rok.
Pozyskaną kwotę przeznaczymy na dalsze wzbogacanie bazy przedszkola.

Poniżej prezentujemy sposób wypełnienia zeznania podatkowego, aby poprzez Fundację Pracowniczą PRO-EKO środki trafiły do nas.

Dziękujemy wszystkim
Dyrektor Przedszkola
wraz z Gronem Pedagogicznym

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

122. Numer KRS 0000064561

Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 123 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

123. XX zł,XX gr

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.124 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz.125 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.123. W poz.126 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

124. Cel szczegółowy 1%
"PRZEDSZKOLE  W  GOSTYNI"

125. Wyrażam zgodę X

126.

Wzór na przykładzie formularza zeznania PIT – 37