Podstawa programowa

 

Tekst podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. poz. 356)