Rada rodziców

 

ZMIANA NR KONTA RADY RODZICÓW

Nowy Numer:

Bank Spółdzielczy w Tychach

29 84350004 0000 0019 1519 0001

 

_________________________________________________________________________________________________

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2021/2022


 Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

P. Aleksandra Stęplowska – Przewodnicząca
P. Aleksandra Wróbel – Skarbnik
P. Błażej Roj – Sekretarz

Członkowie:

 P.  Stalmach Grażyna
P. Bruzda Joanna
P. Patrycja Achtelik
P. Małgorzata Suchan
P. Marcelina Myszor
P. Emilia Jegła
P. Aleksandra Tracz
P. Agnieszka Kempa
P. Karolina Figura

 

Na zebraniu w dniu 22 września, Rada Rodziców ustaliła plan pracy i plan finansowy na rok szk. 2021/2022

_______________________________________________________________________________________________________

                                 

Sprawozdanie finansowe
Rady Rodziców za rok szk. 2020/2021
STAN NA 23.06.2021

Stan na dzień 1.09.2020r.: 9.027,50 zł

Dochody ze składek grupowych:  15.089,00 zł 

Ogółem:  9.027,50 zł + 15.089,00 zł = 24.116,50 zł 

                                  Ubezpieczenie              3.378,00 zł
                                    Sanityzacja                    300,00 zł
                                 RAZEM                       27.794,50 zł

Wydatki:

 1. Upominki urodzinowe dla dzieci – 2.244,96 zł
 2. Książki dla absolwentów – 906,50 zł
 3. Maty piankowe do sal – 1.000, zł
 4. Imprezy i uroczystości: Mikołaj, Dzień postaci bajkowych, Dzień babci i dziadka, „Zajączek”, „Dzień dziecka”, pasowanie na przedszkolaka – 6.180,53 zł
 5. Koncert on-line piosenki dla rodzinki – 200 ,00 zł
 6. Spektakle teatralne dla dzieci on-line – 863,00
 7. Warsztaty „W świecie dinozaurów – 650,00 zł
 8. Dopłata do rzutnika i głośników – 730,00 zł
 9. Chemiczne pokazy naukowe – 1.000,00 zł
 10. Gry i układanki dydaktyczne, zabawki WADER – 3.088,33 zł
 11. Prowizje i opłaty bankowe:  160,00 zł
 12. Ubezpieczenie  -  3.263,40 zł
 13. Sanityzacja  -  280,00 zł
  __________________________________________________________________________________

  Ogółem: 20.566,72 zł    

     Pozostaje na dzień 23.06.2021r.   -      7.227,78 zł

___________________________________________________________________________________________________

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

29 84350004 0000 0019 1519 0001