Rada rodziców

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

Bank Spółdzielczy w Tychach

29 84350004 0000 0019 1519 0001

 

_________________________________________________________________________________________________

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2022/2023


 Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

P. Aleksandra Stęplowska – Przewodnicząca
P. Aleksandra Wróbel – Skarbnik
P. Emilia Jegła – Sekretarz

Członkowie:

 P.  Rafał Dec
P. Justyna Wańczura
P. Klaudia Morka
P. Hutter Sonia
P. Małgorzata Suchan
P. Marcelina Myszor
P. Monika Rzepka
P. Agnieszka Kempa

 

 

Na zebraniu w dniu 27 września, Rada Rodziców ustaliła plan pracy i plan finansowy na rok szk. 2022/2023

_______________________________________________________________________________________________________

                                 

Sprawozdanie finansowe
Rady Rodziców za rok szk. 2021/2022
STAN NA 30.08.2022

Stan na dzień 1.09.2021r.: 7.146,78 zł

Dochody ze składek grupowych:  18.130,00 zł 

Ogółem:  7.146,78 zł + 18.130,00 zł = 25.276,78 zł 

                                  

Wydatki:

 1. Upominki urodzinowe dla dzieci – 2.187,08 zł
 2. Książki dla absolwentów – 894,20 zł
 3. Imprezy i uroczystości:
        Bal karnawałowy- 1.138,50 zł
        Mikołaj – 2.784,20 zł
        „Zajączek” -2.935,53 zł
        „Dzień dziecka”-1.246,50zł
        Pozostałe (dzień przedszkolaka, Dzień postaci bajkowych, pasowanie na przedszkolaka) –   1.310,75 zł
 4. Spektakle teatralne dla dzieci on-line – 1.649,00
 5. Warsztaty plastyczne, ceramiczne – 3.300,00 zł
 6. Audycje muzyczne – 750,00 zł
 7. Chemiczne pokazy naukowe – 1.000,00 zł
 8. Wycieczki – 2.400,01 zł
 9. Prowizje i opłaty bankowe:  190,50 zł
  __________________________________________________________________________________

  Ogółem: 21.786,27 zł    

     Pozostaje na dzień 30.08.2022r.   -      3.490,51 zł

___________________________________________________________________________________________________

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

29 84350004 0000 0019 1519 0001