Rada rodziców

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

Bank Spółdzielczy w Tychach

29 8435 0004 0000 0019 1519 0001

 

_________________________________________________________________________________________________

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2023/2024


 Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

P. Patrycja Gol-Wieczorek – Przewodnicząca
P. Barbara Przypalińska – Skarbnik
P. Aleksandra Morcinek – Sekretarz

Członkowie:

 P.  Rafał Dec
P. Natalia Wieczerzycka
P. Agata Drobik
P. Hutter Sonia
P. Magdalena Pifko
P. Klaudia Sikora
P. Joanna Bruzda
P. Sonia Kamińska
P. Agata Nieradzik


 

 

Na zebraniu w dniu 26 września, Rada Rodziców ustaliła plan pracy i plan finansowy na rok szk. 2023/2024

_______________________________________________________________________________________________________

                                 

Sprawozdanie finansowe
Rady Rodziców za rok szk. 2022/2023
STAN NA 28.08.2023

Stan na dzień 28.08.2023r.: 3.490,51

Dochody ze składek grupowych:   18.535,00  

Ogółem3.490,51 zł + 18.535,00 zł = 22.025,51 zł 

                                  

Wydatki:

 1. Upominki urodzinowe dla dzieci – 2.234,44 zł
 2. Książki dla absolwentów – 1.405,30 zł
 3. Imprezy i uroczystości:
        Bal karnawałowy- 600,00 zł
        Mikołaj – 2.643,17 zł
        „Zajączek” -2.044,12 zł
        Pozostałe (dzień przedszkolaka, Dzień postaci bajkowych, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka) –   2.306,59 zł
 4. Spektakle teatralne dla dzieci – 1.730,00
 5. Warsztaty Akademia Małego Naukowca – 750,00 zł
 6. Audycje muzyczne – 800,00 zł
 7. Chemiczne pokazy naukowe – 1.000,00 zł
 8. Wycieczki (przejazd autokarowy + ubezpieczenie)– 2.523,70 zł
 9. Prowizje i opłaty bankowe:  209,25 zł
  __________________________________________________________________________________

  Ogółem: 18.246,57 zł    

     Pozostaje na dzień 28.08.2023r.   -      3.778,94 zł

___________________________________________________________________________________________________

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

29 8435 0004 0000 0019 1519 0001