Witamy w naszym przedszkolu!

Rada rodziców

 

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2020/2021

 

 Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

P. Klaudia Liszowska – Przewodnicząca

P. Aleksandra Wróbel – Skarbnik

P. Barbara Koczy – Sekretarz

 

Członkowie:

 P.  Marcin Michalik

P. Sonia Kamińska

P. Justyna Janosz

P. Błażej Roj

P. Agnieszka Kempa

P. Dominika Bojdoł

P. Marzena Karoń

P. Anita Kwiatkowska

P. Jadwiga Plewa

 

 

Na zebraniu w dniu 24 września, Rada Rodziców ustaliła plan pracy i plan finansowy na rok szk. 2020/2021

 

_______________________________________________________________________________________________________

                                 

Sprawozdanie finansowe
Rady Rodziców za rok szk. 2019/2020

STAN NA 31.08.2020

Stan na dzień 1.09.2018r.: 2.866,40zł

Dochody ze składek grupowych:  16.285,00 zł 

Ogółem:  2.866,40 zł + 16.285,00 zł = 19.151,40 zł  

Wydatki:

 1. Upominki urodzinowe dla dzieci, książki dla absolwentów – 3.010,30 zł
 2. Imprezy i uroczystości: Mikołaj, Dzień postaci bajkowych, Dzień babci i dziadka, „Zajączek”, „Dzień dziecka”, pasowanie na przedszkolaka, Święto Rodziny – 1.654,05 zł
 3. Audycja muzyczna, Andrzejki po góralsku – 750,00 zł
 4. Spektakle teatralne dla dzieci, bal karnawałowy – 1.220,00 zł
 5. Radiomagnetofony – 1.436,00 zł
 6. Bilety na kino sferyczne – 938,00 zł
 7. Pomoce, kółko plastyczne, konkurs, znaczki rozpoznawcze dla dzieci – 980,55 zł
 8. Prowizje i opłaty bankowe:  135,00 zł

  Ogółem: 10.123,90 zł    

  Pozostaje na dzień 12.08.2020r.   -         9.027,50 zł

  Z dochodu z organizowanej zabawy karnawałowej zakupiono klocki, gry i układanki oraz zostanie zakupiona dodatkowa piaskownica dla dzieci.

___________________________________________________________________________________________________

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

42 84350004 0000 0000 3216 0001