Witamy w naszym przedszkolu!

Rada rodziców

 

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2019/2020

 

 Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

P. Grażyna Swadźba-Szojda – Przewodnicząca

P. Aleksandra Wróbel – Skarbnik

P. Marzena Karoń – Sekretarz

 

Członkowie:

 P.  Dagmara Kiecka

P. Maja Podgórczyk

P. Marlena Szopa

P. Agnieszka Harazin

P. Dominika Bojdoł

P. Sylwia Iwan

P. Małgorzata Kamińska

P. Ewa Steuer

P. Justyna Janosz

P. Irena Białożyt-Rachwał

 

 

Na zebraniu w dniu 29 września, Rada Rodziców ustaliła plan pracy i plan finansowy na rok szk. 2019/2020

 

________________________________________________________________________________________________________

                                 Sprawozdanie finansowe

                         Rady Rodziców za rok szk. 2018/2019

 

Stan na dzień 1.09.2018r.: 945,03zł

Dochody ze składek grupowych:  11.300,00

Darowizna:      1003,00 zł

Ogółem dochody:  13.248,03 zł

Wydatki:

  1. Upominki urodzinowe dla dzieci, książki dla absolwentów – 1.177,80 zł
  2. Imprezy i uroczystości: Mikołaj, Dzień postaci bajkowych, Dzień babci i dziadka, „Zajączek”, „Dzień dziecka”, pasowanie na przedszkolaka, Święto Rodziny – 3.050,34 zł
  3. Audycje muzyczne, warsztaty „Akademia Małego Naukowca”– 900,00 zł
  4. Spektakle teatralne dla dzieci, bal karnawałowy – 1.948,60 zł
  5. Wycieczki autokarowe – 1.735,50 zł
  6. Bilety na kino sferyczne – 848,00 zł
  7. Pomoce – 551,39 zł
  8. Prowizje i opłaty bankowe:  160,00

______________________________________________________

Ogółem: 10.371,63    

Pozostaje na dzień 29.08.2019r.    -    2.876,40

Z dochodu z organizowanej zabawy karnawałowej zakupiono szafki do szatni, zabawki i pomoce dydaktyczne.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni:

42 84350004 0000 0000 3216 0001