Religia

Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym  opiera się na obrazie religijności osób dorosłych – szczególnie rodziców i dziadków, oraz na doświadczeniu dziecka.  Dzięki temu dziecko poznaje Boga nie tylko  jako Dawcę Życia i Stwórcę świata ale również jako Przyjaciela, który kocha każdego człowieka i troszczy się o jego szczęście .  Dlatego trzeba pomagać małemu dziecku odkrywać Boga w spotykanych ludziach i konkretnych wydarzeniach oraz uczyć je, jak wyrazić to doświadczenie w modlitwie.

(por. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego  w Polsce 2010).

 

 
 

 

Tematy zajęć na dany miesiąc, obrazki do kolorowania, filmiki i piosenki dostępne są tutaj:

https://padlet.com/JolantaM/udh6b28igast2cf0