Witamy w naszym przedszkolu!

Religia

Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym  opiera się na obrazie religijności osób dorosłych – szczególnie rodziców i dziadków, oraz na doświadczeniu dziecka.  Dzięki temu dziecko poznaje Boga nie tylko  jako Dawcę Życia i Stwórcę świata ale również jako Przyjaciela, który kocha każdego człowieka i troszczy się o jego szczęście .  Dlatego trzeba pomagać małemu dziecku odkrywać Boga w spotykanych ludziach i konkretnych wydarzeniach oraz uczyć je, jak wyrazić to doświadczenie w modlitwie.

(por. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego  w Polsce 2010).

 

 

LUTY
BIEDRONKI, KANGURKI, ŻABKI 

3 – Chcę, by wszyscy poznali Pana Jezusa

5 – Żyję z innymi w zgodzie i miłości

10 – Pan Jezus jest światłością świata

12 – Święty Józef dobry opiekun Jezusa

17 – Chrzest Pana Jezusa

19 – Jezus powołuje uczniów

24 – Jestem uczniem Pana Jezusa

26 – Jestem dobry dla biednych i potrzebujących

 

MISIE
 

3 – Jezus przyszedł do wszystkich ludzi

5 – Pan Jezus żył w Nazarecie

10 – Jezus kochał swoją Mamę

12 – Jezus pomagał Józefowi

17 – Chrzest Pana Jezusa

19 – Uczniowie byli przyjaciółmi Jezusa

24 – Chcę być uczniem i przyjacielem Jezusa

26 – Jezus uczy kochać cierpiących