Witamy w naszym przedszkolu!

Religia

Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym  opiera się na obrazie religijności osób dorosłych – szczególnie rodziców i dziadków, oraz na doświadczeniu dziecka.  Dzięki temu dziecko poznaje Boga nie tylko  jako Dawcę Życia i Stwórcę świata ale również jako Przyjaciela, który kocha każdego człowieka i troszczy się o jego szczęście .  Dlatego trzeba pomagać małemu dziecku odkrywać Boga w spotykanych ludziach i konkretnych wydarzeniach oraz uczyć je, jak wyrazić to doświadczenie w modlitwie.

(por. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego  w Polsce 2010).

 

 

MARZEC 

BIEDRONKI, KANGURKI, ŻABKI

 

2- Pan Jezus posyła księży

4- Rekolekcje pomagają zbliżyć się do Jezusa

9- W Wielkim Poście przepraszam Boga i ludzi

11- Droga krzyżowa Pana Jezusa

16- Naśladuję Jezusa w posłuszeństwie

18- Naśladuję Jezusa w dobroci

23- Naśladuję Jezusa w modlitwie

25- Niedziela Palmowa

30- Wielki Czwartek

 

MISIE

 

2- Chcę być dobry jak Pan Jezus

4- Jezus uczy nas przepraszać innych

9- Pan Jezus nam przebacza

11- Nabożeństwo Drogi krzyżowej

16- Krzyż znakiem miłości Jezusa do ludzi

18- Przepraszamy Jezusa

23- Jestem posłuszny jak Pan Jezus

25- Modlę się jak Pan Jezus

30- Ostatnia Wieczerza